โปรแกรมบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ   Paperless วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  
ระบบบริหารงานสารบรรณ (E-Office)
        เป็นระบบจัดเก็บสำเนาเอกสารให้เป็น Digital (pdf file) และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การดำเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง
 
ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน : 
รหัสลับ : 
พิมพ์รหัสลับ :  
   
 
 
วิธีการใช้งานระบบงานสารบรรณ (e-Office)
  1. ใช้กรอก ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน ตามที่งานสารบรรณกำหนดให้
  2. พิมพ์รหัสลับในช่อง พิมพ์รหัสลับ แล้วคลิกปุ่ม เข้าระบบ
  3. เมื่อเลิกใช้งานให้ทำการ logout ออกจากระบบทุกครั้ง
ให้ล็อกอินเข้าระบบ อย่างน้อย 2 ครั้ง
  • ตอนเช้า  09.00 น.
  • ตอนบ่าย 13.00 น.
  • เอกสารเป็น pdf file ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด

เอกสารทั้งหมด
15803  
ฉบับ
ภายนอก
15759 
ฉบับ
ภายใน
44 
ฉบับ
หมายเลข IP Address
:
ผู้ใช้งานขณะนี้
:
1
ท่านวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
@ LAMPHUN TECHNICAL COLLEGE งานสารบรรณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน โทร.053-511073 ต่อ145